Connie Hyllander

       stolt som träden & fri som fågeln
       levde hon sitt liv

 

 
 

 

  Tillägnan  
 
 
     
   
   

Dessa sidor är tillägnade minnet av Connie och alla som på det ena eller andra sättet mötte och lät sig inspireras av den lyskraft, livsglädje och passionerade engagemang i tillvarons mysterier som var hennes signum.

"Så stilla det blir när man lyssnar på träden
när fåglarna tystnar i solnedgång
så stilla det blir när man lyss till sitt hjärta
och gläds åt allt det som var en gång"

(Brita af Geijerstam)


Ett citat av Mahatma Gandhi från ett tal i London 1931 kan sägas vara ett uttryck även för Connies inställning till den verklighet som hon strävade efter att förstå.

"
Jag tycker mig ana att trots att allt omkring mig förändras och ständigt dör, så finns det bakom förändringen något levande som är oföränderligt, som håller samman allt, som skapar, löser upp och återskapar. Kraften som genomsyrar själen är Gud.
Mitt i döden lever livet vidare.
Mitt i lögnen lever sanningen vidare.
Mitt i mörkret lever ljuset vidare."


 

Mitt livs stora äventyr...

Drygt 53 år fick vi tillsammans. Från det första mötet på Lunds Musikskola HT 1958 till avskedet på Skånes Universitetssjukhus i november 2011. Perioden mellan dessa årtal rymmer ett helt universum av händelser, tankar, misslyckanden, framgångar m.m. Om detta och om hennes barn- och ungdomstid vill jag berätta i form av de minnesbilder som kommer för mig med stöd av bevarade brev, foton och dokument.

Alla ni som på olika sätt och i olika situationer lärde känna Connie inbjudes att bidra med egna minnen från möten med henne.
 
Skicka det i så fall via e-post till följande adress:
o_h@telia.com

 

God bless you!

Ola

 
     
  NÄSTA SIDA - [Alfa & Omega]