Connie Hyllander

       stolt som träden & fri som fågeln
       levde hon sitt liv

 

 
 

 

  2000 - and beyond
 
   
    Jag vet inte exakt när denna bild togs. Det var emellertid i den miljö som Connie älskade att återvände till så ofta som möjligt. Hon står här vid Östersjöns strandkant och det milda kvällsljuset från väster och de mörka molnen i bakgrunden skapar en kontrast som på ett symboliskt plan kan sägas spegla de händelserika åren kring sekelskiftet. Nu låg ett nytt decennium framför henne med, än så länge, okänt innehåll.
   
   
   
  2001
   
  BIYUN - den hälsobevarande metoden - med Fan Xiulan
   
 
"Kinesiskan Fan Xiulan drabbades i 30-årsåldern av en svår blodsjukdom, och läkarna förklarade att hon var döende. Då beslöt hon att bota sig själv med hjälp av det som farmor och gammelfarfar en gång hade lärt henne när hon var en ung flicka. I dag är hon och hennes qigongmetod kända över hela världen."

"I dagens samhälle med dess onaturliga miljöer och myckna elektricitet skapas det nya former av stress som människan inte tidigare utsatts för, framhåller Fan Xiulan. En sådan stress kan i det långa loppet skada nervsystemet och ge upphov till kroniska besvär. Därför är det viktigt att lära sig att stilla sitt sinne och dagligen öva avslappning. Vi strävar efter balans, men våra tankar är som vilda hungriga hästar, säger hon. De vill bara ha mer och mer. Genom att rikta koncentrationen inåt återställer man harmonin."

  "Först när man nått balans kan man lyfta sig själv till en högre nivå av liv och få en ny förståelse av helheten. En annan viktig nyckel till våra osynliga skatter är, enligt Fan Xiulan, att vi lär oss att älska oss själva - inte vårt ego, utan vårt sanna väsen."
  [citat ur en artikel av Anna Bornstein i Svenska Dagbladet 2001-07-19]  
   
  Denna metod kom Connie att, efter tre eller fyra kurstillfällen med Fan Xiulan på Örbyhus i Roslagen, praktisera under de följande åren. Det hjälpte henne att hitta balansen i det dagliga livet, som hon emellanåt kunde känna en viss frustration inför. Hennes stora nyfikenhet parad med en vilja att förstå sig själv, sin närmaste omgivning och världen i stort, förde henne senare också i kontakt med andra medicinska och filosofiska tankegångar.
   
       Det finns mycket presenterat om Qi Gong på nätet.
       HÄR en kort film från Danmark med Fan Xiulan tolkad till svenska.
       HÄR en längre demo av Medicinsk Qi Gong som Connie praktiserade dagligen.
   
   
   
  2002
   
  Under våren 2002 deltog hon i minst två arrangemang med inriktning på alternativmedicin. Båda anordnade av Axelsons Gymnastiska Institut.
 
   
Intyg grundkurs i Bioenergi med
Boris Aranovich
23-24 februari
Här deltog Connie i ett heldagsseminarium med
Deepak Chopra den
27 april
 
 
   
   
  En körresa
   
 
[ur ett mail från den 4 juni 2002]
"Nu är i alla fall förberedelserna för körresan till Skåne klara. Vi gav samma konsert i vår egen kyrka i söndags - en nyttig genomkörare - och det funkade. Kören var laddad - visst märktes det att detta var en upptakt till körens 25-års jubileum med början i höst. På torsdag bär det iväg för Connie och mig - på fredag morgon stiger kören på turnébussen.
Hälsningar
Ola"
   
 
[från en reseskildring på körens dåvarande webbsida]
"V
i fick glädjen att, under två dygn, få vistas på gränsen till Österlen och sjunga i Degeberga och Jämshögs kyrkor. Konsertprogrammet hade som tema "Här är gudagott att vara" och såväl resan som konserterna blev verkligen till fina upplevelser med många ljusa minnen att tänka tillbaka på. Vädret var det bästa, likaså miljön och omgivningarna med sina bokskogssalar som var så härliga att promenera i. Mycket fotograferande blev det. Och inte minst - vi hade en härlig tid av gemenskap och avkoppling.Vi bodde vid en plats som heter Forsakar strax intill samhället Degeberga. Forsakar är mest känt för sina vattenfall som låg insprängda i en djup ravin. Vackert var det. Vårt första framträdande gjorde vi på lördagen kl.18.00 i Degeberga kyrka. Åhörare som, trotsande det mycket vackra kvällsvädret, bevistade musikandakten bjöds på en väl genomförd konsert. Den blev också mycket uppskattad.
På söndagen for vi, via Åhus, vidare till Jämshög kyrka i Blekinge för musikgudstjänst kl. 17.00. Denna kyrka låg verkligen mitt i byn, högt uppe på en kulle. Kyrkan var väldigt stor i motsats till den i Degeberga. Här sjöng vi, nu med större självförtroende och säkerhet än någonsin. När sista sången klingat ut mottogs vi alla av stora och varma applåder. Till det varma bifallet bidrog inte minst Helena Bicho med solosång och Connie Hyllander med pianoackompanjemang till såväl solo som körsång."
   
  Kallhälls församlings kyrkokör hade nappat på mitt förslag att göra en miniturné till Connies hemtrakter på gränsen till Österlen. Som framgår av referatet ovan så var
hon aktiv som ackompanjatör till såväl kören som solisten Helena Bicho. Helena var under en period även Connies sångelev.
   
   
      
  † Emy Hörberg
   
 
  Den 27 oktober 2002 avled Connies mor vid 87 års ålder.
Begravning i Degeberga kyrka den 8 november.

Emy vistades den sista tiden på ett vårdhem i Kristianstad. För oss kom inte budet helt oväntat. Det senaste året hade varit besvärligt med mycket krämpor och läkarbesök och vi hade så ofta det var möjligt besökt henne i hemmet i Degeberga och senast en vecka innan på vårdhemmet. På söndagskvällen den 27 oktober ringer en sjuksköterska och meddelar att allt var slut och att hon suttit hos Emy de sista timmarna och hållit hennes hand.

 

Emy Hörberg 

       1915-2002

   
   
   
  2003
   
  Ett återvändande
   
  Det närmaste halvårets överväganden och beslut blev helt avgörande för framtiden.
   
  Redanden 24 november 2002 ansökte jag om att få "kliva av Kulturskoletåget" och lämnade därmed fr.o.m. årsskiftet den musiklärartjänst jag innehaft sedan HT 1969.
Detta för att kraftsamla på arbetet som kyrkomusiker.
   
  Efter Emys bortgång kom hennes hus och hem i Degeberga att stå tomt  och det måste vi ju hantera på något sätt. Vi hade då ett antal alternativ att välja mellan. Det slutliga valet, som vi till alla delar var helt överens om, kom att innebära en för oss genomgripande förändring.
   
  I ett brev, daterat den 1 april 2003, till Kyrkorådet i Kallhälls församling meddelade jag kort och gott att jag efter tio roliga och givande år beslutat att avsluta min tjänst som organist i Kallhälls församling fr.o.m. 2003-07-01 och från samma tid ta del av intjänad pensionsrättighet.
   
  Nu var vi fria att ta nästa steg - att sälja radhuset på Högbyvägen där vi bott i 12 år och att efter alla dessa år i Stockholm med omnejd, med allt "pick & pack", för gott återvända till den landsända där allt tog sin början i slutet på 50-talet. Det kändes helt riktigt för oss båda. Men mycket skulle ordnas och planeras och avslutas innan färden definitivt styrdes söderut.
   
   
   
 
Den 15 juni på Trefaldighetssöndagen
var det avtackning i församlingssalen
efter Högmässan i S:t lukas kyrka.

Connie var definitivt en av huvudpersonerna med tanke på alla de tillfällen då hon medverkat med solosång samt med piano- och orgelackompanjemang.

Bilden till vänster från detta tillfälle.

 

   
   
  Connie beskrev senare under året i åtskilliga brev till sina vänner om flyttäventyret och hur livet gestaltades för oss under den första tiden som bosättare på
Tingsvägen i Degeberga och inte minst tankar om natur och kultur.
  - Citat ur dessa brev finns att läsa HÄR.
   
   
   
  2004
   
 

Byborna kämpar för tingshuset

DEGEBERGA
Publicerad 2 maj 2004

"Tingshuset finns i Degebergabornas hjärtan. Det som fyller hjärtat är oftast inte till salu. Därför var det stor uppslutning i lördags för att få behålla huset.

Klockan 11 fylldes torget framför tingshuset, som ägaren kommunen vill sälja, med ung som gammal, med och utan plakat, för fotografering. Fotot ska sändas till kommunens Medborgarkontor."

 
 
Ovanstående är en inledning till ett reportage på Kristianstadsbladets webbplats.

Connie kände starkt för sin hembygd och var till en början djupt engagerad i frågan och deltog med liv och lust i debatten. Hon skrev bl.a. två inlägg i debatten om Tingshuset vars ingresser och länkar jag återger här under.

 

Sälj inte tingshuset, manifesterade Degebergabor i lördags

 
   
 

Ska en epok utplånas med ett pennstreck?

Publicerad 24 maj 2004 i Kristianstadsbladet

"Bästa lokalpolitiker, [.......], som tycks i hög grad vara ansvariga för hur Tingshusfrågan hanterats. Varför är Ni inte solidariska med vår bygd med dess unika natur, kultur och skönhetsvärden som knyter an till vår historia. Visst kan vi bli hemmablinda och behöva ut och röra på oss för att vidga perspektiven och fräscha upp synfältet men nu har flera insiktsfulla debattörer delgivit Er kalla fakta och mer därtill som Ni inte kan bortse från med hedern i behåll..."
  - Hela inlägget finns HÄR
   
  Människor behöver helhetstänkande – inte perspektivlöshet

(Troligtvis opublicerat)

"Degebergaborna är värda ett bättre öde än att bli snuvade på en viktig del av sitt värdefulla kulturhistoriska arv, sitt gamla tingshus, som i över hundra år varit en prydnad fullt i klass med en omgivande, särpräglad och vacker natur. Det är ett arv från våra förfäder, väl värt att förvalta. Dessutom behöver vi och vill använda oss av vårt medborgarhus...."
  - Hela inlägget finns HÄR

   
  Tack vare många goda krafter finns Tingshuset kvar i dag (2013).
Dock - ända fram till 2009 diskuterades frågan.
   
   
  Trafiksituationen i Degeberga
   
   
 
En annan het fråga som Connie var djupt engagerad i var den ökade trafiken genom byn. Någon (okänt vem) hade skrivit en krönika i Kristianstadsbladet om problemet och detta föranledde henne att skriva följande kommentar.

"Tack för Din fina krönika i Kristianstadsbladet om trafiksituationen i Degeberga. Det får inte bli tyst om det skandalösa sätt och den nonchalans som ansvariga har visat och alltjämt visar när man struntar i att verkställa fattade beslut trots att man haft ett halvt sekel på sig..."

  - Hela kommentaren finns HÄR.

 

Tingsvägen Degeberga

 
 

 

   
  Personliga brev 2004
   
  Under året skrev Connie en del brev till vänner och bekanta där hon delar med sig av sina tankar om ditt & datt. - Några finns att läsa HÄR 
   
   
  Fotografi
   
 
November 03 inköpte vi en digitalkamera som under kommande år kom att användas flitigt.

 

         Syrenernas doft 2004
   
   
   
   
  2005
   
   
   
  Självutveckling och andlig kunskap
   
  Nedanstående kurs kom på ett sätt att utgöra en nystart i Connies sökande efter kunskap inom detta område. Samtidigt var det en naturlig och fördjupande  fortsättning på de erfarenheter hon bar med sig från tidigare års studier och praktik. Hennes kunskapstörst och nyfikenhet ledde henne vidare mot nya insikter. Kontakten med kursledaren, Sanfred Janson, kom att föra henne in på intressanta studier och kurser om människans andliga natur och under de kommande åren fortsatte hon denna utbildning och gick också i regelbundna terapisamtal för Sanfred.
   
   
 
Kursen till vänster hölls i april och redan till hösten, i oktober, deltog hon i en uppföljande kurs för Sanfred. Detta nämner hon i ett brev så här:

."Själv skall jag gå på en helgkurs i mitten av oktober. En mycket kunnig biopat och homeopat från Falköping gästar Kristianstad. Både Ola och jag har fått tider hos honom veckan därpå. Ja det är inte bara hus och bil som skall ses över ibland."

   
   
  Edgar Cayse
   
  Jag vet inte när Connie första gången fick kännedom om denne man och hans skrifter.
Nedanstående inbjudan till Tyringe kom hur som helst att utgöra startskott för deltagande även i de kommande årens konferenser, senare förlagda till Furuboda. Den sista, hösten 2011, hölls ett par månader före hennes bortgång. Den kunskap och den visdom som här förmedlades var henne till stor glädje och hon fick därigenom nya perspektiv på sitt eget liv och vad som kanske väntade där bortom.
   
   
 

Edgar Cayce, född 18 mars 1877, Hopkinsville, Kentucky, död 3 januari 1945, var en amerikan som genom att försätta sig i ett transtillstånd kunde utfrågas i ämnen såsom sjukdomar, filosofi, framtidsförutsägelser och metafysisk kunskap.

Under sin livstid gav han över 14 000 nedtecknade s.k "readingar" där han föreskrev botmededel och mediciner för människor som sökte hans hjälp.

Dessutom gav han i sitt mediala tillstånd råd och anvisningar för individens personliga och andliga utveckling och världens tillstånd.

 

   
   
  Dag Hammarskjöld 100 år
   
 
  Backåkra
   
  Varje år kommer besökare från hela världen till Backåkra, ett bevis på att minnet av honom fortfarande lever, inte bara i Sverige. Vid minnet av hans 100-års dag den 29 juli 2005 hölls en oförglömlig minneshögtid på heden ned mot havet. Det bjöds också på anföranden och en konsert med Orkester Norden och afrikanska Basadi Women of Jazz. Bland gästerna fanns ledare och representanter från hela världen.
 
     
 
Connie på väg mot Hammarskjölds Backåkra
29 juli 2005

 

Orkester Norden på scen
   
  Att besöka Dag Hammarskjölds Backåkra vid firandet av detta 100-årsminne var för Connie en självklarhet, ett sätt att hedra en högt beundrad person i sin egenskap av FN:s generalsekreterare och som författare till den postumt utgivna boken 'Vägmärken'.

Dag Hammarskjölds tragiska bortgång vid flygolyckan i Nordrhodesia 1961 engagerade henne djupt och hon följde intresserat allt som skrevs i frågan.
   
  "För fyrtio år sedan omkom den svenske FN-generalsekreteraren Dag Hammarskjöld under märkliga omständigheter i en flygolycka. Än märkligare än själva haveriet är dock den fortfarande bristfälliga utredningen. Kanske är det ännu för tidigt för att få klarhet i frågan."
   
  Ovanstående citat utgör ingress till en artikel på SvD Kultur den 4 februari 2002 av Rolf Rembe. Connie läste och reagerade med bl.a. nedanstående insändare.
   
 

"Hedra Dag Hammarskjöld

Mysterier är en sak - mystifikationer en annan!
Intellektuellt och moraliskt är det högst otillfredställande att så många frågor lämnas obesvarade när det gäller omständigheterna i samband med Dag Hammarskjölds död.

Jag uppskattar därför mycket att Rolf Rembe lyfter fram omständigheterna kring Dag Hammarskjölds död på ett klarsynt sätt i en understreckare i SVD den 4 februari. Kanske Sverker Åström vill hjälpa oss frågvisa med en förklaring till varför Knut Hammarskjölds begäran, att det skulle undersökas vilka plan som var i luften inom en viss radie vid det aktuella tillfället, lämnades obeaktad.

Jag tror att många med mig anser det högst olämpligt att just Dag Hammarskjöld, en av de mest framstående, skall offras på den högre diplomatins altare, inte bara genom sin död utan även i det avseendet att vi inte ärligt bemödar oss när det gäller att få svar på flera fakta.

Jag är övertygad om att Dag Hammarskjölds gärning var en gåva till mänskligheten. Med ouppklarade mystifikationer medverkar vi till att det förblir ett trauma.

Connie Hyllander"

   
   
   
  Brev från 2005
   
  Det är ju i brev till släkt och vänner som Connies personlighet och tankar lyser fram. Men också vid de tillfällen då hon, efter att lyssnat på t.ex. en kyrkokonsert, genast och spontant skrev ner sina intryck. Detta resulterade ibland i en till lokaltidningen inskickad recension som oftast, men inte alltid, publicerades. I februari detta år gavs, det sällan framförda verket, "Via Crucis" av F. Liszt i Åhus kyrka och detta grep henne på djupet. Två år senare upprepades framförandet för tredje gången och från detta tillfälle finns en av henne nedskriven recension som av någon anledning inte togs in. Detta föranledde henne att några dagar senare skicka in en insändare där hon på sitt eget oefterhärmliga sätt kommenterade det inträffade. Denna insändare publicerades.
    - Såväl recensionen som insändaren finns att läsa HÄR
    - Några övriga brev från detta år finns att läsa HÄR
   
   
 
 
      Detta varma leende... 2005
   
   
  2006
   
   
  Ett spännande nytt år! I ett brev till vännen Kristina i Stockholm i början av februari berättar Connie bl.a. om vad som hänt sen julfirandet och vad som komma skall fram till sommaren plus mycket annat. Intressanta upplysningar som i delar beskrivs utförligare här under.  - Hela brevet finns att läsa HÄR
   
   
  Jordvärme & Feng Shui
   
  Vi hade under våren diskuterat frågan om alternativt uppvärmningssystem för huset.
Oljepriset hade stigit oroväckande och vi fann att detta var inte hållbart i längden. Valet föll då på ett jordvärmesystem vilket innebar att 900 meter slang grävdes ner på tomten och anslöts till en värmepump med tillhörande varmvattenberedare i källaren.
Dessutom skulle vi göra en god investering i bättre miljö. Sagt och gjort! En lokal entreprenör anlitades och arbetet påbörjades den 4 maj.
   
 
"Himmel! vilka skyttegravar!! Och det är bara början. Undrar just hur tomten ser ut när det är klart."

[En anteckning i min almanacka den 5 maj 2006.]

   
  "Konsten att leva i harmoni med sin omgivning"
  I samband med detta grävande kom en annan fråga upp. Connie hade under en tid sysselsatt sig med tankarna bakom begreppet Feng Shui. I en artikel från 2006 på webbsiten odla.nu kunde man läsa följande om harmoni i trädgården:

"En typisk Feng Shui-trädgård består utav flera olika komponenter som alla samspelar. Man strävar efter balans mellan Yin och Yang liksom mellan de fem elementen trä, eld, jord, metall och vatten. För att stärka livsenergin och de egenskaper vi önskar använder man även färger och symboler. Målet med att använda sig utav Feng Shui i trädgården är att skapa en trygg och trivsam plats där livsenergin Chi pulserar harmoniskt. Då mår vi automatiskt bra i vårt inre, och vi känner en känsla av lugn och ro."
 

 
Som vanligt hade Connie plöjt igenom en mängd litteratur i ämnet och även konsulterat experter på området. Detta inspirerade henne till beslutet att den 9 maj låta genomföra det som bilden till vänster visar.

Huruvida det enligt detta synsätt gällde stora stenar i allmänhet eller enbart stenar i norra delen av tomten eller som av något annat skäl borde avlägsnas vet jag ej.

 

  Firman som grävt ner slangen för jordvärme åtog sig också att gräva upp stenen och transportera bort den. - Fler bilder från detta projekt finns HÄR
   
  50 år sedan studenten
   
  Den 20 maj var det så dags att  att fira minnet av studentexamen 1956. Nedanstående bild och text publicerad 23 maj 2006 i Kristianstadsbladet.
   
 

1956 års latinstudenter vid Högre Allmänna Läroverket i Kristianstad, nuvarande Söderportgymnasiet, har varit samlade för att fira de femtio åren som gått sedan examensdagen. Duvanders Conditori blev den huvudsakliga samlingsplatsen för dagen. Här träffades man för mer eller mindre överraskande återseenden kring kaffebordet. Här avslutades också dagen med italiensk buffé. Vid den trivsamma samvaron återupplivades mer eller mindre slumrande minnen.
Under mellantiden blev det visning av den gamla skolan under Anders Uhlers ledning.

 

Utanför skolan ställde också jubilarerna upp för fotografering.
 
De sexton som hade möjlighet att närvara var följande: Maj-Britt Andréasson (Utter), Carin Dedijer (Hallberg), Louise Hagström, Connie Hyllander (Andersson), Anna-Lena Höglund (Berglund), Ulla Johansson (Ulla-Britt Knutsson), Birgitta Knutsson (Bergqvist), Gudrun Lindgren, Barbro Nilsson (Sallroth), Eva Svensson (Nyström), Monica Tegland (Haraldsdotter), Rune Arvidsson (sammankallande), Bengt Höglund, Torsten Fälemark (Andersson), Gert Lyngemark och Christian Westrup.
 

 

   
 
Några rader från mitten på juni 2006  
 
   

"Ola vikarierar i sommar. Ibland tre gudstjänster på söndagar. Ibland är jag med på alla. Tufft men roligt och meningsfullt!

Till helgen är vi på kurs två heldagar i Åhus och veckan därpå spelar Ola på konserter i Åhus och Trolle Ljungby. Vi har också lagt in jordvärme och därför grävt upp stora delar av tomten. Hoppas det ska fungera och bli en ekonomisk och miljömässig vinst.

Det är underbart med alla syrener och gullregn. Ljuvliga dofter denna blomstertid som är! I går gick jag i kvällssolen och plaskade med fötterna i vattenbrynet.

Bugade mig för strandnejlikorna på heden.

Jag har firat studentjubileum. 50 år!
Roligt att träffa dessa mogna flickor och pojkar. Varma (tjugoniogradiga) hälsningar
Connie" 

 

 

 

   
   
   
  En vecka in i juli skriver hon ännu ett brev till vännen Kristina och där bl.a. berättar att tulpanträdet på Vittskövle slott börjar blomma och är fullt med knoppar samt naturligtvis om mycket annat också.
 
   

"På kvällen var det så dags för gudstjänst i Vittskövle slottspark där göken gol från alla håll och tornsvalorna svirrade. Även näktergalen gjorde sig hörd med ett kort inlägg. Ett jättestort tulpanträd, en raritet lika hög som det medeltida slottet imponerade på alla. Det höll på att slå ut i blom med mängder av knoppar. Jag har upptäckt hur fina lekmannaledda gudstjänster kan vara här.".

- Hela det långa brevet finns att läsa HÄR

   
   
  Connie 70
   
   
 
Lördagen den 12 augusti 2006 bjöd Connie in till en liten fest i hemmet för att tillsamman med de närmaste vännerna fira att det faktiskt passerat 70 år sedan hon en augustidag för första gången såg dagens ljus i Malmö.

Bilden till vänster togs ett par dagar senare.

 

Det vackraste...  
   
   
  Studier
   
  Även detta och kommande år fortsatte Connie med sina studier för Sanfred Jansson. Varje delmoment i de olika kurserna avslutades med ett prov inför vilket Connie med stor energi och entusiasm försökte ta in all den kunskap som Sanfred förmedlat och detta med framgång. Det sista året, 2011, räckte emellertid inte riktigt hennes krafter till men hon var tacksam över allt hon fått lära sig.
   
  De årliga Cayce-konferenserna i Furboda deltog hon regelbundet i. Dessa kompletterades med ett deltagande i en meditationsgrupp där man fokuserade på Edgar Cayce och hans budskap.
   
   
  Tankar efter en julkonsert
   
 

Meditationens fenomen och verklighet
Julens sällsamma gåva

"Morgonen efter Chorus Cantamus konsert med julmusik för kör i S:ta Maria kyrka i Åhus läser jag i det ,både till form och innehåll, sublimt välkomponerade programmet.

Jag nås och närs av tanken att jag fått uppleva undret hur en skara människor (sångare, musiker, präst) under eminent ledning tillsammans ger nytt liv åt julbudskapet i ett klingande universum. Här och nu förvandlas texterna, ”Ordet”, till ett expanderande skönt ljudande universum som i oändlig rikedom omsluter de lyssnande närvarande.

Det är att i lyssnande stillhet låta julens budskap födas inombords.
Vem sa att undrens tid är förbi...

Connie Hyllander"

   
   
 
 
             Sommartjejen 2006
   
   
  2007
   
   
  Brev & Annat
   
  juli månad 2007
   
 

"Vi har ju inte varit i Stockholm på ett par år tror jag. Trädgården och huset, studier, kyrkomusik och mina holistiska medicinkurser har absorberat mig.

Nyligen fick jag en inbjudan till Brantevik. Det blir program i sommar också trots signaler förra sommaren om att verksamheten skulle upphöra. Får se om jag får tillfälle att göra ett besök i år. Det var väldigt trevligt de två gånger jag och Ola varit där. Jag träffade Margareta Dellerfors senast.

Vi var emellertid i Mellby Atelier på en underbar konsert med Hans Leygraf, 86 år. Helt genialt mästerligt. Han har nu svårt med synen men det har nu kompenserats med andra fördjupade kvaliteter. Det inre örat tycks vara mer lyhört än någonsin av yttrycket att döma.

”En stor underbar upplevelse”, Mozart, Beethoven, Haydn, Schubert och en Nocturne av Chopin som extranummer. Den 15. juli skall Prof. Hans Pålsson, hans elev, ge konsert.

Lokalen är i sig ett konstverk. Senast var där även utställning av konstglas i fönstren som vetter ut mot det vackra skånska landskapet, åkrar, ängar och hagar.

Just nu regnar det som bara den. Bara öser ner.

   
   
  2007-07-12 En recension
   
 

"UPPKNÄPPT SOMMARGLÄDJE MED GOSPEL

Två artister med stil, Göran Engman och hans kompanjon vid pianot, Kettil Medelius gjorde den 12. juli ett strandhugg i Degeberga kyrka med ett antal av Elvis Presleys hits.  De visade sig vara ett team med potential för värme, lek och entusiasm. Välkommet inte minst under sval regnperiod.

Kultiverade oförstörda naturbarn med mycken charm och talang, god utbildning och tämligen bred professionell erfarenhet blev till en oemotståndlig sommarbrygd i sommarbygd.

TV har ju så mycket större genomslagskraft när det gäller kändisskap men inget kan ersätta kvalitén i ett genuint personligt möte och just här visade sig Engman och Medelius vara i sitt rätta element när de gav perspektiv och inlevelse i det som är gospelns själ och hjärta, dess innersta kärna. En än större anpassning mellan ljudanläggning, artisterna och rummet skulle kunna ha gett ännu bättre rättvisa åt artisternas kvaliteter. Det något bristfälliga umgänget med ljudtekniken kunde dock inte allt för mycket störa den genuina charm och glädje som dessa kumpaner bjöd på.

Som i ”Skärgårdsdoktorn” var det uppknäppt sommarglädje i Degeberga kyrka.

Saltstänk och Krydda med Gospel.

Etusiastiskt gensvar från publiken ledde till extranummer mer applåder och blomster.

Connie Hyllander
Degeberga"

 
   
   
  2007-08-08 Ett brev till
   
 

"Jag saknar mitt idoga simmande från förr. Är numera försiktig med kyla, fukt och vind. Förr lekte jag viking, badade ut i oktober. Nu är jag mer kinesiskt influerad efter kontakt med min kinesiska instruktör som Du vet. Tänka sig, hon har en dotter som heter Connie. Nu har det varit några soliga dagar efter allt regnande. Det känns ovant. Jag behöver tid att vänja mig. Cirkulationssystemet behöver tid att anpassa sig till värmen. En solros är i blom på tomten. Hoppas andra följer efter. Det är ändå tur att vi sluppit värmen nere i Europa. 30-40 grader må vara bra för solrosor men inte riktigt Olas och min melodi. Jag gillar min keps och gör reklam hela tiden. Jag har dock köpt en ny manchesterhatt i svart att växla om med när så krävs. Jag har även en fin sammetskonstnärsbasker med snöflingor på. Alla tycker jag ser så konstnärlig ut i den. Ibland sätter jag liksom pricken över i och är det ingen prick så är det inget i.

Många solvarma hälsningar
Connie

   
   
  Ett julbrev
   
 

Precis före vår trevliga Stockholmsresa hade jag min tenta så det var skönt att bara sticka iväg efteråt och gå på Operan som Du rekommenderat. Jag hade ruckat på rytmen och läst på nätterna. Det är ju så tyst och lugnt då. Utmärkt träning för minnet bl.a. Roligt att det gick så bra. Ola fick ställa upp på ständiga förhör. Inte utan knot! Perspektivet är en helhetssyn, fysiskt, själsligt, andligt och hur det påverkar hälsan och tillvaron. Jag är ju en forskartyp med stor nyfikenhet på att tränga under ytan­ - medvetet flerdimensionell och av inre strävan och behov av växt och utveckling - mer passionstyp än pensionstyp således.

 

Intressant att se och söka det meningsfulla i samband och sammanhang.

Jag njöt förstås av senaste ”Snillen spekulerar”. Skicklig kvinnlig utfrågare. Däremot blev jag fruktansvärt besviken på TV4:s Nobellreportage. Bottennapp! Obegripligt med Nobellstiftelsens i övrigt slimmade organisation och briljans. Ytligt tjafs och bjäfs och en bardisk med flaskor, journalister som sökte profilera sig själva i stället för festföremålen, de som står för kultur och vetenskap. Koloratursopranen t.ex.  var för mig ett helt nytt stjärnskott.

 

Jag hörde en fantastiskt fin julmusikgudstjänst från slottskyrkan med bl.a. Hillevi Martinpelto. Flera sångare och blåsare, fina präster.

 

I söndags var jag på julkonsert  med Chorus Cantamus i S:ta Maria kyrka i Åhus. Ola spelade till både solo och kör på den magnifika orgeln.

 

Varma jul- och nyårshälsningar

Connie

   
 
      Med islandsvännerna 2007
   
  2008
   
 

2008-01-18

Birgitta Trotzig har ju precis fått radions lyrikpris. Jag skrev lite om henne på julafton i Kristianstadsbladet under ”Tyckt och Tänkt” angående Ord och Ton. Ett från begynnelsen.

Ulfs pappa, stadsläkare i Kristianstad, var min vördade censor i studentexamen. Han uppskattade min insats och det har jag berättat för Ulf. Ulfs bror Gustav hade jag som klasskamrat en gång. Han är professor och arkeolog i Stockholm. En intelligent och trevlig person med förmåga till självständigt tänkande.

Ulf deltar ibland vid utställningar på Galleri Lindkvist vid Oppmannasjön, mitt emot familjen Treschows slott Karlsholm.

Allt gott och varma hälsningar från

Connie

   
   
 

2008-04-07

Käre Georg!

Hjärtligt tack för ett fint brev med inbjudan till vernisage, som gladde mig (oss) mycket.

Jag har aldrig förr fått ett brev, som tonar fram i färg på ett så spännande sätt. Det finns schvung i ditt handlag och Din framtoning. Detta hemlighetsfulla vi brukar kalla ”flow”.

Ibland står jag i förundran och betraktar det framvällande vattenflödet i en å (saxamölleån) i närheten där jag bor. Det ger en så härlig känsla av kontakt med livets källsprång. Den virvlar och dansar fram över välslipade stenar och det sjunger om den.

Jag hade hoppats att vi kunde åka upp till Stockholm efter den 6/4 för Ola skulle medverkat vid en konsert i Åhus på söndagen. Tyvärr drabbades han av bältros före påsk. Det har varit plågsamt och jag hoppas att det skall ge med sig snart så att allt fungerar normalt igen.

Jag skulle gärna vilja läsa boken av Eva Lissinger om Dig och Din konst. Den kom ut 2001 men är tyvärr slut på förlaget. Jag hoppas den kommer i nyutgåva.

Jag läste den positiva kritiken i SvD. Mycket intressant. Begreppet informell konst vet jag inte mycket om utom som enkel översättning. För mig för det tankarna till musikaliska flöden och kvantfysikens upptäckter om materiens dubbelnatur som ömsom partiklar, ömsom vågor – energi av olika frekvenser. Dessa livets skapande förvandlingsnummer har alltid varit oerhört fascinerande för mig. Spelet mellan ljus och skugga . Ljusets förvandlande kraft etc. Mitt intresse för konst och framför allt kanske för musik, åtminstone tidigare, har alltid på något sätt haft samband med och väckt intresse för existentiella frågor.

Vad det talats mycket om arv och miljö under min levnad, mindre om jaget och sällan om självet. Vårt inkarnerade jag är unikt, av andlig natur och evigt. ”Non scola sed vita”. Uttrycket gjorde mig nyfiken redan under gymnasietiden. Nu förstår jag varför. Livet det osynliga, essensen, uppenbarar sig på energiplanet som färg och ljus, klanger.

Varför skriver jag om allt det här, som är så djupt personligt. Jag känner nog intuitivt att Du har nära kontakt med både natur och mystik samtididigt som det konstnärliga uttrycket är djupt personligt. Det måste finnas en transparent öppenhet i Ditt väsen parad med personlig integritet, som funnit en lyckosam förening i Ditt konstnärliga uttryck och Din utvecklingsväg.

Varma hälsningar

Connie

   
   
  The Reconnection
   
  Under våren 2008 var det en sak som upptog Connies intresse kanske mer än något annat. Troligtvis startade det med att hon läst Eric Pearls bok "Väck din inre healer", publicerad i USA 2003 och i svensk utgåva på Ica Bokförlag 2007. Ingick i en bokklubb vars utbud hon var en flitig läsare av.
   
 
   
  Efter att ha studerat boken ingående gick hon gå vidare genom att delta i en utlottning av kursavgiften till ett seminarium med Eric Pearl i Kista. Detta förutsatte att man kort motiverade varför man önskade deltaga. Connies motivering här under.
   
 

Tuesday, 01 April 2008

This is not an April fool’s joke.
But the reason why I want to join the “Reconnection seminars”

Connie is on the right track to be a reconnected Connie.
I want to tell you about an experience from my childhood “a secret one” when I
came in contact with the invisible world and the most different frequencies of
the strings.

I responded, came in resonance and I was connected.
I was nine years old, alone with the strings of a big black piano. My best friend.
This my dear friend pointed out a bridge to the inner music of the unknown.
All this was an introduction for my guidance, for my bliss. A vision!
I want to continue in the direction of “the reconnection”.
There is a connection! I am very grateful for the book.

Connie Hyllander

   
 
Det blev ingen vinst i utlottningen denna gång men kursen mot Stockholm/Kista var utstakad och fredagen den 9 maj satte hon sig på tåget norrut. På lördagen började kursen som pågick t.o.m. måndagen.

På tisdagen hämtade jag henne på hennes hotell tillsammans med en nyinköpt behandlingsbänk som nätt och jämt gick in i vår lilla bil. Efter några dagars boende på Hässelby slotts vandrarhem och besök i storstan återvände vi till Skåne.

Certifikaten här till vänster erhöll hon per post någon månad senare.

Tanken var förstås att behandlingsbänken skulle komma till användning på hemmaplan i någon form av tillämpning av de kunskaper hon inhämtat på seminariet. Jag tror att hon av olika orsaker kände sig osäker på att ha fått tillräcklig handledning på kursen och därför tvekade inför eventuell praktiskt utövande av denna form av healing på patienter. Så blev inte heller fallet utan det kom att stanna vid egenbehandling som säkert bara det betydde mycket för henne.

 

 
   
  Senare skrev Connie bl.a. ner några tankar om detta i ett brev till en bekant. 
   
 
Jag får känslan av synkronicitet när jag betänker din sammankoppling med min listning på internet, din kontakt med Eric Pearls bok, ditt Degebergabesök och mitt spontana infall att åka med till Hembygdsparken och huset där Anna Matsson levde för länge sedan. Jag var fem år när jag och min mor hälsade på hos henne en vacker sommardag då solen lyste ljuvligt på hennes förstugtrapp. Jag tror hon hade katt men levde där ett ensamt liv. Inne var det mörkt som i graven. En chockartad kontrast till den solbelysta blommande trädgården. Hur överlevde hon de stränga vintrarna i början på 40-talet? Hur hamnade en ensam kvinna där?!
Hon uthärdade inte! Två välbeställda yngre bröder hade hon uppe i byn. Detta är historia. Skuggsidan bakom idyllen.

Så till Eric Pearl. Han kommer snart ut med en ny bok. Jag har ju inte svårt att bli fascinerad och ryckas med. Sedan tar det tid för mig att smälta, begrunda och integrera; överväga vad som är vad; vad saker står för. Det tar tid att låta erfarenheter sjunka in, fördjupas och bli till insikter. Jag vet inte hur många som tar sig tid med det innan de hoppar på nästa trend.

Jag vill ge mig själv mer tid att studera detta. Särskilt med tanke på vissa organisatoriska och därmed pedagogiska brister från arrangörens sida när det gäller Level3. Jag har avvaktat lite bl.a. av kostnadsskäl. Det är lite av en kulturchock att möta amerikanskt tänkesätt och amerikanskt influerad kultur.

Eric Pearl är en brilliant person, inte riktigt som jag föreställt mig honom utifrån boken, men han rensar redan där upp bland en del fördomar inte minst inom New Age. Det tycker jag om. Befriande! Han hade på stjärnors vis med sig en hel stab. Själv reste han iväg före Level3. Lite snopet. Det gäller "bara" att vara både öppen, observant och närvarande.
 
Vänliga hälsningar
Connie
   
   
 

2008-06-19

Roligt att få höra om ”Askungen”. Malena Ernman är en ekvilibrist, lättsam till sin natur och med god fysik. Rossinis musik är uppiggande med sydländsk humor och vitalitet. Det kunde säkert vara värt en Stockholmsresa. Dessutom lät Ditt förslag trevligt.

Jag har varit väldigt aktiv en tid som Du vet. Först med kursen i Kista (jag hann knappast äta) och sedan studentträff förra veckan och senaste helg konferens med Edgar Cayce i Furuboda.
Där träffade jag många trevliga själsfränder, en del kurskamrater samt kunniga föreläsare bl.a. en som heter Rune Östensson från Ekerö. Han är läkare – föreläser nu mycket om framför allt Martinus världsbild (kolla på webben). En annan föreläsare, tidigare läkare inom high-tech medecin, arbetar nu med holistisk medicin efter en näradödenupplevelse som gav henne nya insikter.

Nu får jag smälta och låta allt, som jag tagit till mig, mogna. Alla dessa flöden och vibrationer. Under förra Caycekonferensen (världskongress) köpte jag en CD med tonmeditation för alla energicentra s.k. chakras och en för varje fras i Fader Vår. När jag lyssnar på dessa toner i olika frekvenser känner jag mig både grundad här och nu och förenad med universum. Välbehövligt i vår splittrade tid.

Igår spelade Ola piano tillsammans med Chorus Cantamus i Åhus. Otroligt välkomponerat program med svensk och engelsk körlyrik, Mendelssohns ”Hear my prayer” och bl.a. en för mig ny komposition, ”Totus Tuus” av Henryk Mikolaj Górecki (svensk översättning: se PS) som skrevs till den förra påvens besök i Polen,. En hyllning till Moder Maria, så enastående magisk att skönheten, innerligheten och nakenheten var svår att uthärda. Jag föreslog körledaren att de reser ner till påven Benedictus XVI och celebrerar. Det lär i alla fall bli besök i Halle och Leipzig. Påven, som är så genommusikalisk (han spelar Beethoven varje dag) skulle bli lycklig över vibrationerna från Åhus.

Nu önskar jag Dig välbehövlig avkoppling i sommar med sol och lagom värme – lite skönt svalkande livgivande vatten från vänliga sommarmoln.

Kramar & bästa hälsningar
Connie

PS.

”Dig tillhör jag helt, Maria,
du vår Frälsares Moder,
Guds Jungfru, rena Jungfru,
världens Frälsares Moder.
Dig tillhör jag helt, Maria!”

   
   
   
 

2008-07-07

Här har vi haft Curt Appelgren på besök plus Lars-Henry Larsson, som varit verksam i Tyskland och numera bor i Degeberga. Istället för tre tenorer blev det två basbarytonröster med oratorie- och operaarior i S:ta Maria kyrka i Åhus. Ola ackompanjerade på piano. Det var av allt att döma bra samarbete mellan de tre och mycket uppskattat. Sångarna interfolierade med trevliga och intressanta kommentarer. Jag var med på repetitionerna. Sedan klingade ariorna i mitt huvud säkert under tre nätter. På programmet stod Bach, Haydn, Mozart, Rossini, Verdi, Mussorgskij. ”Loppan” fanns med i storartat framförande, den bygger ju på Goethes ”Faust”, vilket jag inte visste. Allt som allt – det var häftigt, roligt, humoristiskt och dramatiskt; mycket osvenskt.

Varma hälsningar
Connie

   
   
  Ytterligare två besök i våra forna trakter av huvudstaden blev det denna höst men av helt olika skäl.
 
   
  I augusti för att bl.a. höra Renée Flemming på konserthuset i Stockholm. Hon hade tidigare detta år erhållit Polarpriset.
   
I december for vi till Uppsala för att övervara min äldste brors begravning i           Gottsunda kyrka.
   
   
 

2008-12-22

Givandets glädje i kristider.

Kristider till trots kan vi finna oaser av kärlek, skönhet och sanning. Möten som skänker tro och hopp. Vi får näring för vår inre människa, får uppleva gemenskap och harmoni bortom ”glamour”, ytans bedrägliga sken.

Julens budskap i ord och ton inspirerar till hjärtats generositet i alla tider, inte minst i kristider. Chorus Cantamus inspirerande julkonsert i Åhus kyrka i går kväll var ett levande och konkret exempel på att givandets glädje är i sig en gåva som fyller hjärtat med tacksamhet.

CH

   
 
      Tänd ljus Dalby kyrka 2008
   
  2009
   
  2009 inledde Connie med ett förslag till inlägg i debatten om bl.a. KD:s nominering av 
EU-parlamentariker, vilket även jag ställde mig bakom. Detta sändes både till Partifullmäktige och för kännedom till tidningen Världen i Dag.
   
   
 

2009-01-15

 
(För kännedom)
 
Till
KD:s Partifullmäktige
inför val av EU-kandidater
 
Med stor respekt för KD:s arbete kan vi inte underlåta att ge uttryck för vår bestörtning över hur Lennart Sacrédeus, en person med ovanlig integritet och som följer sitt samvete och på allt sätt inger respekt och är en så stor tillgång för partiet med sin erfarenhet och kompetens, petas från en plats på listan han är berättigad till utifrån medlemmarnas och väljarnas val. Vi menar att Sacrédeus har just de kvaliteter som gör att vi gärna röstar på honom som EU-parlamentariker. Han står för de principer KD ofta ger uttryck för i opinionsbildningen. Handling och principer skall ju helst komma överens för att erhålla trovärdighet.

/.../
 
Med en önskan om framgång i ert viktiga arbete.
Connie & Ola Hyllander
Degeberga
 
(Prenumeranter på Världen idag)
   
   
  Tankar kring några föredrag
   
  Även detta år deltog Connie med stort intresse i Edgar Cayce Centrats konferens på Furuboda i september. Hon blev efteråt tillfrågad, att för medlemstidningen Källan, förmedla sina intryck av något av de intressanta föredragen. Hon gör detta på sitt sedvanliga personliga sätt och med den fria tankens flykt. De texter som finns bevarade i digital form och med anknytning till dessa föredrag har jag  publicerat HÄR.
   
   
  Ett par decemberbrev till vänner i Stockholm
   
 

2009-12-08

 
"Ja, det var för väl att pianot finns hos Dig och roligt att Du musicerar. Tyvärr sålde jag min barndoms och ungdoms tysk-schweiziska piano som min mor fått som flicka av sin morfar. Det hade en helt underbar klang som man sällan hör idag och var mit hjärtas vän och stora glädje. En förtjusande musikälskande lärare i Kristianstad övertog det men senare förstår jag knappt hur jag kunde släppa iväg detta himmelska medium. Tonerna som förmedlades genom det instrumentet talade direkt till mitt hjärta från sfärerna. Himmlen förbarmade sig över mig med denna uppenbarelse. En skatt att bevara i hjärtat som gett mig så mycket långt bortom allt som har med det yttre musiklivet att göra inte minst på det andliga området.
 
 
Vi hade tänkt att vi skulle få tid att åka till Stockholm i höst. Jag skulle bl.a. till Osteopatiskolan för en Edgar Cayce studiedag. Ola hade då lovat att vikariera i Åhus S:ta Maria kyrka innan datum var fastställt för studiedagen. Sedan fick jag en tenta så sent bestämd att jag fått koncentrera mig till hundra procent. Det gick jättebra men det blev ingen Stockholmsresa. Efter tenta i lördags mellan nio och tio och sedan kurs hela lördagen och söndagen kom så Ola och hämtade mig till gudstjästen i Maglehem. Jag undrade då om det skulle komma några toner ur min kropp och själ. Men när hela kyrkan var full med kör och allt och Ola skulle spela "Bereden Väg" infann sig formen och jag jublade fram alla de vackra adventspsalmerna. Det är för underbart med Advent. I "Gläd Dig Du Kristi Brud" spelar Ola varannan vers så att vi alla som sjunger tar hand om melodistämman och Ola spelar något inspirerande som gör att alla parter kan leva sitt liv i frihet och ändå klingar det jättefint ihop. Det blir liv och rörelse i det hela. Och överraskande för många. Inte så förutsägbart. Det var en sådan fin stämning. Bara en mikrofon som retades med prästen. Ibland blev ljudet svagt helt plötsligt och så starkt igen. Det kan vara retsamt med tekniken ibland
 
 
"Hear my Prayer" av Mendelssohn är en underbar sång som Ola ackompanjerat här nere i S:ta Maria. Den är mycket uppsakattad. Ola har haft en orgelkonsert i Degeberga kyrka i höst med enbart Mendelssohn på programmet. Det är ju 200-års jubileum med anledning av hans födelse. Det var ett riktigt fint program som inleddes med den kända Bröllopsmarschen. Jag övade då vid repetition att vara brudpar frambringande den härliga känslan av att skrida fram till den underbara musiken i en midsommarnattsdröm. Tur att vi övat så inkännande för in skred några musikkunniga från skånska och tyska adeln. Tänka sig! Då hade jag fått vara både brud och brudgum nere i kyrkan för att vi skulle finna den riktigt festliga och härligt schvungfulla och melodiska genialiteten hos Mendelssohn."
 
   
   
 

2009-12-17

 

"Förr kom allting så spontant och naturligt när vi träffades regelbundet. Vi var alltid uppdaterade om vad som tilldrog sig i vår inre och yttre tillvaro. Jag kan ibland sakna den här elevkontakten som var så inspirerande men också krävande energimässigt eftersom jag är den jag är och aldrig sparat mig. Allting har sin tid och allting har ett pris. Så här i efterhand kan det tyckas obegripligt att jag lade ner så mycket energi ideellt på alla dessa elever utan att spara på mina krafter. Jag har väl alltid haft en väldig tillit till barns, ungdomars och människors resurser och utvecklingsmöjligheter och detta är också grunden för att stimulera andras utveckling. Jag har alltid känt glädje i det hela och glädjen är en stor drivkraft. Att sedan det politiskt influerade samhällsklimatet och skolpolitiken med sina intryck från Östtyskland ofta mer motarbetat än stimulerat utvecklingen och idealisters arbete.


Ja, vad kan man förvänta sig av socialister och materialister. En av mina nuvarande samarbetspartner uttrycker saken så: Det finns två huvudsakliga problem i vårt samhälle nämligen materialismen och självgodheten. Det finns ju en massa goda krafter också men det är politik, makt och media vars ytlighet tillåts att dominera och vars framfart tillåts ske på de kreativa, goda krafternas bekostnad.

   
  Det intressanta med åren är ändå att vi utvecklar vårt medvetande och vår självkännedom. Som det stod i Delfi ”Känn dig själv”. På senare tid har jag kommit lite mer i kontakt med Martinus tankar. En vetenskapsman med andliga intressen höll nyligen ett föredrag i Skåne med titeln ”Från jordmänniska till riktig människa”. Jag blev ombedd att skriva om hans föredrag i en tidskrift. Du kan läsa om honom (Martinus) på Internet om Du har lust. Det är mycket givande ur perspektivsynpunkt. Redan som barn var Kristus hans förebild. Frågade sig alltid hur skulle Kristus förhålla sig i en viss situation.
   
 

Edgar Cayce är en annan världsberömd healer vars tankar och arbete jag studerar och inspireras av.

 

För båda ovan nämnda kristna är reinkarnationstanken central. Så mycket hamnar på plats och blir förståeligt.

 

Konflikten mellan tro och vetande tycks rent av infantil. Men visst är det skillnad på vad man lägger i ordet vetenskap. Vi är ju inne i ett paradigmskifte då vår syn på världen håller på att förändras från ett mekanistiskt synsätt till ett mer levande dynamiskt.

   
  Nu upptäckte jag att klockan snart är tre. Jag såg plogbilen komma förbi när jag kikade ut genom fönstret. Det har kommit en hel del snö under dagen. Ola skall till tandläkaren. Undrar om han skall ta bilen? Tror att jag får ta mig en tupplur nu. Jag ska drömma om att Du bakat till trettio personer nyligen. Det är inte gjort i en handvändning. Blev förstås väldigt uppskattat!
   
 

Varma julhälsningar till Er båda– Heilige Weihenacht  - det tyska ordet för julen – invigningsnatten.

Jordens själ förenar sig med Kristus. Något att tänka på när Ni sjunger ”O Helga Natt”.

 

Connie Eva B Hyllander"    

   
 
            Stenshuvud nov 2009
   
  2010
   
   
  Om musikundervisning
   
 

2010-01-04

 
Ja vad vore julen utan all julmusik och all glädje den rymmer. Väldigt roligt att N.N. kunnat ta vara på musikundervisningen. Det kan ju ha så positiva effekter på hela den långsiktiga medvetandeutvecklingen. Bara en sådan sak som att vara helt fokuserad i nuet. Det får väl sägas vara måletmed hela vår medvetandeutveckling.

Pierre Teillard de Chardin säger följande när det gäller medvetandets utveckling:
"Människan bör sträva efter ett ständigt ökande medvetande.
Som jag ser det, är denna princip själva förutsättningen för världens existens".
(Hämtat ur "Så tror jag"). Den verkliga sanna evulotionen handlar om medvetandets
utveckling. När det gäller musikundervisningens betydelse i det här sammanhanget
finns det många blinda fläckar som är avhängigt av huruvida man ser till ytan eller
tränger under ytan och ser till musikens främsta och egentliga uppgift att vara en
brygga till det andliga, till vår sanna identitet.
   
  Om en kofta
   
 

2010-01-15

 

Hej!

God fortsättning på det nya året 2010.

Vi har precis firat Tjugondedag jul och jag och min man gick en runda på hemslöjden och handlade lite som blivit över av vackra juldukar. Jag kunde då inte undgå att uppmärksamma ditt fina arbete med en plommonfärgad kofta. Det sa klick med en gång i själ och hjärta.
De hade slut på beskrivningarna och då tänkte jag att de kanske kunde sälja koftan till mig.

Jag fick dess bättre prova den och fann förstås att den passade mig perfekt.

Men--- Den långa tjejen, lång precis som jag, hade redan från början vid beställningen spetsat in sig på att överta den men som hon sa, frågan är ju fri och jag förstår henne så väl. Jag går nu till Källan och frågar dig medan snön ännu lyser vit (åtminstone på marken).

Skulle du vilja och ha möjlighet att sticka en sådan kofta till mig?

Bästa hälsningar
Connie Hyllander

   
  Om ett upprop och en konsert
   
 

2010-05-21

  Hej!
Jag vill tipsa om uppropet "Upprop för katolska kyrkan i pingsttiden 2010"
 
 
Ola kallar mig "Sotar-Murre"!
Vi har just hört en fantastisk Brahmskonsert från -91 med Barenboim, Celibidache och Münchens Filharmoniker. Du kanske kan räkna ut varför detta epitet från Ola. Tala om vibrationer och kommunikationer från sfärerna. Särskilt gläder jag mig över att B och C fick nå dessa höjder och djup tillsammans innan Celibidache lämnade den här världen några år senare.

Barenboim är ju av judiskt ursprung och Celibidache samlade ihop resterna av det som var kvar i Berlin efter andra världskriget av Berliner Filharmoniker och skapade en orkester av internationellt format av spillrorna från förödelsen.

Dessa två B och C skapade ett kongenialt möte med Brahms genius. En av de största i tysk - europeisk musikhistoria. För mig kändes detta möte så oerhört starkt. Jag fick en känsla av att de tillsammans i andens rike upprättade Europas - Tysklands genius. Kärleken och förståelsen för Brahms storhet kanske innebar en katarsis för deras själar efter allt vad de sett och upplevt. Denna autenticitet var ett mirakel.
 
Jag hörde i lördags en intervju med biskop Aborelius. Det var beklämmande att höra hur media föresatt sig att klämma åt honom. Det var det mest vulgära påhopp, som biskopen bemötte med en resning och utifrån en intellektuell nivå, som imponerat på otrolig många även utanför de katolska leden. Det har nu gjorts ett upprop, där vi som tycker illa om medias många gånger osakliga skriverier om katolska kyrkan på ett sätt som misstänkliggör även oskyldiga kan tala om genom vår underskrift att vi har öron och ögon och genomskådar deras bristande förståelse och ibland skändliga avsikter. Tag och läs! Aborelius bör inte avgå. Han har både hjärta och hjärna. Ni avgör själva om ni vill hjälpa till att söka stävja detta mediaklimat med en underskrift. Vi bör motverka en tolerans som blir timid, som Edgar Cayse säger. Det orsakar uppror inom oss.
 
Kram från kvällens "Sotar- Murre"  
   
  Om  Skagen och "Vektorhealing"
   
 

2010-10-01

 
Tack för mail. Du har verkligen haft mycket för dig och mycket trevligt inplanerat. Hoppas att ni hade tur med vädret på resan till Skagen. Ola och jag har varit där en gång. Jag minns att vi åt en makalös hejdundrande frukost på hotellet där vi övernattade och sedan behövde vi inte äta mer den dagen utom kanske en gräddtårtbit på det välkända konditoriet. För övrigt tittade vi på konst och gick utmed de vita sandstränderna. Vi köpte också med oss en tavla med strandmotiv som minne. Vad tiden går! Det är många år sedan nu när jag tänker efter. Borde kanske vara värt ett återbesök när tillfälle ges.
 
Efter minimalt medvetet övervägande hamnade jag på Furubodaseminariet i helgen. Kanske var det "kontinuitet" som fällde avgörandet. Sanfred var dess bättre i utmärkt form och demonstrerade med Brita något som han kallar "vektorhealing". Det verkar vara avancerat. Det är mycket att ta in dessa två dagar så man känner sig ganska mör och vill bara "vara" ett tag - njuta av den absoluta tomheten efter intensiteten i närvaron. Vi var tolv personer plus en (Sanfred).

Kram! Connie

   
  Sommarhälsning från Degeberga 
   
  2010-08-15
 
Nu har jag fyllt år på Klara-dagen. Vaknade som en sol helt klar i knoppen.
Så nu vill jag tacka för dina vänliga rader på facebook.
 
Det har varit många  varma, sköna och soliga dagar denna sommar.
Det underlättar för vi har haft ett späckat  schema. Ola heltidsvikariat som kyrkomusiker.
Oundvikligt att jag deltar med sedvanligt genuint intresse. Tjänstgöring av olika slag
var och varannan dag. Själv har jag mina kurser enligt devisen "Non scola sed vita".
Varför lära om inte för livet! Samtidigt är ju hela livet en skola.

Ola har fyllt jämnt i år så vi hade syskon och kusinträff här och i Alunbrukets Kaffestuga i Andrarum. Där har vi träffats vid flera högtidliga tillfällen och bemärkelsedagar. Det var fredagen
den 6 augusti. Veckan dessförinnan var vi glada att ha möjlighet att ta emot Anna
och Per på lunch den dag de annonserat sitt Skånebesök. Det var så trevligt!
Vackra, pigga, glada.
 
Jag försöker i övrigt uppnå disciplinen att leva ganska rytmiskt. Regelbunden meditation,
promenader i vacker natur och simning är vad jag behöver för att må bra.
Synd att säsongen är alltför kort i utomhusbaden. Det gäller verkligen för mig att passa på.
Det känns inte alls lika fräscht att simma inomhus även om det får duga då och då.
Livet är rörelse.
 
Varma hälsningar
från vännen
Connie
   
   
     
 

Vid de flesta av våra promenader vid havet landade vi på denna bänk för en stunds vila och meditation...

                 En septemberdag 2010
   
   
  NÄSTA SIDA - [2011 Sista året]