Connie Hyllander

       stolt som träden & fri som fågeln
       levde hon sitt liv

 

 
 

 

  90-talet
 
   
 
Detta decennium innehåller inte lika mycket dokumentation som de tidigare åren. Ytterst få brev finns bevarade vilket nog delvis beror på att Connie stannade på hemmaplan och telefonen blev det främsta kontaktmediet. Det finns dock några betydelsefulla  händelser som jag, med stöd av minnet och de dokument som finns tillgängliga, vill försöka återge.

Bilden t.v. är tagen någon gång efter 1990. Då hade vi flyttat in i vårt nya hus på Högbyvägen.
Då var man så här glad!

 
 

 

 

Connie arbetade med stor framgång vidare med sina piano- och sångelever, i huvudsak inom musikskolan. Musikaliskt och pedagogiskt kunnande, förvärvat under många års studier, parad med stor kommunikativ förmåga, bidrog till framgångarna. Hennes egen konsertverksamhet upphörde nästa helt med några få undantag. Själv hade jag 1990 anställts som organist i Jakobsbergs församling och från 1994 i Kallhälls församling och Connie var den första att ge sitt fulla stöd i detta. Hennes stora musikaliska kunnande var mig till en ovärderlig hjälp. Hon var alltid med som coach vid instudering av större och mindre verk och även som ackompanjatör till kör och solister vid såväl gudstjänst som konsert, framför allt under Kallhällstiden. För detta är jag henne oändligt tacksam!

Parallellt med detta fortsatte hon att fördjupa sig i sitt stora intresse för alternativmedicin och andliga spörsmål och tankebanor som låg nära det som man, lite slarvigt, brukar benämna 'New Age'. En del av dessa rörelsers påståenden var hon nog ganska frågande inför men upphörde å andra sidan aldrig att undersöka om där fanns något som hade relevans för hennes egen utveckling. Alla sidospår till trots - grunden i hennes livshållning hade hela tiden sin förankring i den kristna traditionen.

 

  1990
   
 
11/7 -90

"Kära Mor!
I går ringde en sångare som Ola skall tjänstgöra med. Han berättade att han sysslade med bouppteckningar. /.../
Underbart med hallonen. /.../
I går gratulerade vi tant Ingegerd. Vi var litet trötta efter resan men vi piggnade till och jag tog en uppiggande simtur i Vallentuna. /.../
Alla lovordade festen i Österlen och 50-års kalaset. Bästa hälsn. Connie"

   

Bouppteckningen efter Emil Svensson blev inte riktigt så okomplicerad som man hoppats. Trots att Emil gett bort fastigheten och samtliga inventarier som gåva till Emy så visade det sig att på Emils första frus sida fanns det släktingar som yrkade på delaktighet i boet. Efter många turer enades man om bodelningen varvid Emy erhöll huvuddelen och de övriga släktingarna en mindre del i kontanter. Connie bistod sin mor genom att vid kontakt med advokat försöka reda ut snårigheterna, dock inte med den person hon nämner i brevet.
 

Klockaregården i Andrarum - igen

På sommaren var det min tur att passera 50-årsstrecket och det firades naturligtvis på klockaregården i Andrarum den 30 juni. Connie höll ett fint hyllnings- och välkomsttal vilket jag återger  HÄR i en originalinspelning.

 

 
   
   
 
  Om Klockaregården i Andrarum:

//I kyrkans tjänst kom tidigt klockaren. Han skulle, som man förstår, ansvara för klockringningen i socknen. Han skulle även hjälpa prästen med allehanda ting bl.a lära barnen läsa. Sysslorna blev efterhand flera, så till slut var han i allmänhet både ringare, skollärare och kantor. Som lön för detta fick han bruka församlingens klockaregård. Andrarums klockaregård byggdes någon gång i slutet på 1700-talet och bestod av fyra längor. Då folkskolan kom till 1842 blev dåvarande klockaren A. Andersson folkskollärare, en tjänst, som han innehade fram till 1880. Som en följd av detta bedrevs undervisningen de första åren i klockaregården. Gården fungerade som klockareboställe fram till 1904. Mellan 1904 - 1947 utarrenderades gården till olika arrendatorer. Med anledning av byggnadernas dåliga skick beslöts, på en kyrkostämma 1947, att gården skulle säljas. Köpare blev Klockaregårdens förste krögare H Griping. Griping lät nu riva de två sämsta längorna. Man tog tillvara det bästa virket och använde detta vid restaureingen av de två kvarvarande. Arbetet utfördes mycket varsamt så att det gamla i största möjliga mån bevarades. Sedan 1958 fram till  början av 2000-talet (?), har Klockaregården fungerat som restaurang med de skånska mattraditionerna som rättesnöre. En måltid där var som att uppleva ett riktigt "bonnagille" när seklet (1900-talet), var ungt.//
[Ur Ystads Allehanda 2 dec 1958]
   
   
  Vårstavi - ett föredrag
   
 
13/9 -90

"Kära Mor!
Tackar för brev. Hoppas nu allt går bra. Vi tänker på Dig. Allt går säkert bra.

Här höll jag mitt föredrag med musik. Det är mycket vackrare i verkligheten.

Kram Connie & Ola"

   
  Hösten 1990 hade Connie kommit i kontakt med Stiftelsen Vårstavi och blivit inbjuden att hålla ett föredrag över ämnet 'Musiken som livskälla och helande kraft'. Om hon valt ämnet själv eller ej är mig obekant men det låg ju helt i linje med de idéer och tankar hon själv bar på. Med sig hade hon en av sina sångelever, Anna Thuresson, som tillsamman med Connie vid flygeln, framförde några sånger som inledning.
   
 
   
  Föredraget är bevarat och finns som UTSKRIFT HÄR och som ljudfil tillsammans med inledning och Annas sång i en autentisk upptagning. (länkar här under)
  1. Inledning
  2. Annas sång
  3. Connies föredrag
   
   
  Tredje november - en musikgudstjänst
   
 
 
     
   
 

Högbyvägen - Viksjö

Någon gång på sensommaren eller början på hösten såg vi en annons på ett radhus beläget i Viksjö med bl.a. nedanstående beskrivning. Länge hade vi väntat på detta tillfälle. Så efter träff med säljaren och husesyn samt kontakt med bank skrevs köpekontrakt. Vi kom överens om att få disponera huset fr.o.m. den 1 november (enl. en blyertsanteckning på köpekontraktet).

 

   
 
 
   
 

 

   
 

Connie berättade senare att hon vid ett tidigare tillfälle promenerat ner till Mälaren och tillbaka över Högbyområdet och då passerat just denna huslänga och tänkt att: 'här skulle jag vilja bo!'

Vi ägnade den första månaden åt att lägga in nya golv och hänga upp nya tapeter på ovanvåningen. Före jul kunde vi så flytta in och lämnade därmed 2:an på Frihetsvägen i Jakobsberg där vi bott sedan 1976. Nu ägde vi ett eget hus (eller snarare banken - huset var till en början högt belånat) och Connie var förtjust över att disponera så stora ytor. Trevliga grannar och närhet till den vackra Mälarnaturen gjorde ju inte saken sämre. Nu kunde hon i lugn och ro ägna sig åt alla sina mångskiftande intressen.

Här kom vi att bo fram t.o.m. juni 2003 - i 12 1/2 år.

   
  1991
   
  Logoped
   
  Bilolyckan 1985 och de sviter av denna som Connie kämpade med var nog en av anledningarna till att hon under detta år sökte en logoped för att komma till rätta med de röstproblem hon tyckte sig ha kvar som resultat av alla bettjusteringar m.m. Kanske fanns det även kvarvarande neurologiska störningar i talfunktionen. En lista från Karolinska sjukhuset på Logopeder i Stockholm tyder på detta. Huruvida hon vid den här tiden verkligen kom igång med denna behandling är ovisst.
   
  Julhälsning från Vårstavi
   
 
En kär hälsning från vännerna på Vårstavi.

Dessa dikter kunde Connie verkligen ta till sitt hjärta och temat stämde in så fint på hennes egen livshållning...

 

     
     
   
   
  1992
   
 
I detta symposium om framtidens religion - sedd ur symbolperspektiv, deltog både Connie och jag. 
   
  En påskhälsning
   
  Kort till påsk, kort till jul, blommor vid terminsluten m.m. hörde till de uppmuntringar som eleverna och deras föräldrar bidrog med, förutom alla fina studieresultat. Connie tyckte verkligen att hon hade ett av världens finaste yrken. Att få följa en ung människas utveckling var för henne stort. Jag vet att hennes elever också kände detta och att de tillsammans gjorde världen till en lite bättre plats att leva i.
   
 
   
  En vecka på Ringsjö Wärdshus...
   
 
Ännu en i raden av alla dessa undersökningar av alternativmedicinska och filosofiska områden som Connie med stor nyfikenhet ägnade sig åt.

Jag vet att hon fann det hela intressant och fascinerades av det Sherman hade att förmedla.

Närmare info om denne man och hans verksamhet finns att läsa HÄR

Efter kursens slut hämtade jag henne med bil och tog ett par bilder vid detta tillfälle.

Bilder från kursen finns HÄR

 

   
   
 
Hela gruppen samlad med Ringsjön i bakgrunden. Connie som nr. 3 från höger i bakre raden och Sherman i mitten i främre raden.
   
   
  1993
   
  Vywamus
   
 
   
   
   
  En weekend i mitten av maj detta år deltog hon i en kurs - om  och med 'Vywamus'. Connies deltagande framgår av en deltagarlista. Ovanstående är ett utdrag ur ett informationsblad om en liknande kurs 1998.  Denna rörelse hade hon kontakt med under några år och genomgick även en session med genomgång av diverse livsproblem. Detta finns troligen inspelat på band. Jag minns inte om hon fann det hela så givande. Men å andra sidan - ingen kan ju veta vad som rör sig på djupet av en människas själ, hur nära man än står varandra. Några fler dokument finns HÄR.
   
   
  Ett bröllop
   
   
 
Den 12 juni var vi bjudna till bröllop i Grangärde kyrka i södra Dalarna.

Min bror Eriks yngste son Klas gifte sig med Lena.

Connie medverkade med solosång och jag satt på orgelpallen.

 

   
 
 
   
   
   
   
   
  Pultcinella Festival
   
 
Veckan före midsommar åkte vi ner till Osby i nordöstra Skåne där Connie hade två elever som deltagare i en pianotävling arrangerad av tre lärare från musikhögskolan i Malmö - en tävling med pedagogiska inslag och som en inledning på Pulcinellafestivalen. De flesta deltagarna kom från södra Sverige och hur Connie fått denna kontakt minns jag inte, men båda hennes elever, två systrar, Maria och Ksenia Orlovskaja, placerade sig som de allra främsta i sina respektive åldersklasser. För Maria blev detta säkert startskottet för hennes, i fortsättningen så framgångsrika musikstudier. Ksenia valde en annan bana.

Efter helgen fortsatte festivalen med musik, teater och konst med deltagare enligt affischen till vänster.

Det finns några foton från tävlingen HÄR

"En Pulcinellafjäder i hatten..." Connies brev till musikskolans rektor om ersättning för kostnader.

 

 
       
 
  Connie utanför teatern i Osby
   
   
  1994
   
  Ett par brev  
   
 
Lund inför påsken 1994

"Kära Connie!
Detta brevkort har legat på mitt skrivbord sedan januari månad. Kan det vara åldern, som gör att allting går så mycket långsammare nuförtiden? Nåväl, här kommer i alla fall denna mycket lundensiska vy till Dig och Ola för att önska glad påskhelg - men också för att tala om vilken positiv överraskning det var att träffa Er i Kallhälls kyrka nyårsafton 1993! Vilken lycka när man känner, att det trots alla mellanliggande år fortfarande finns kontakt! Hoppas Ni hör av Er när Ni kommer ner till Skåne! /.../

Kram fr. Ulla

   
 
   
   
  Fortbildning - 2 projekt
   
 
Integrerad pianoundervisning

Connies deltagande i förra årets pianotävling i Osby gjorde att hon under våren fick erbjudande om att deltaga med elever i projektet "Integrerad pianoundervisning" vid Musikhögskolan i Malmö. 

Hon deltog under höstterminen och kommande vårtermin vilket innebar ett antal tåg- och flygresor ner till Malmö.

Vid höstterminens slut ansökte hon om bidrag från sin arbetsgivare för de kostnader hon beräknades ha. Hon skrev också ner sina mycket personliga tankar om betydelsen av denna utbildning. Finns att läsa HÄR.

 

 
   
   
 
  Integrerad röstvård

Bilden till vänster är försättsbladet till ett kompendium i röstvård av röstpedagogen Ebba Nilsdotter, välkänd och mycket uppskattad av många sångare. Innehåll.

Connie var hennes elev under några år och fick av henne god hjälp med de talfel hon hade, delvis som en följd av bilolyckan 1985. 

För detta projekt och det ovan skrev hon ytterligare ett engagerat brev som bilaga till sin ansökan om bidrag från kommunen. Finns att läsa HÄR.

Det finns dock inga belägg i kvarlämnade dokument för att ansökan beviljades.

 

 

 

   
   
  1995 - 1999
   
  1995-03-18
  En tävling i musik
   
 
Ur en en recension i Mälarposten

"För ovanlighetens skull i Musik Direkt-sammanhang, där det går ut på att kora en segrare bland alla musikstilar, så tillät sig juryn i år att utdela ett hedersomnämnande.

Detta gick välförtjänt till Maria Orlovskaja. En blivande Käbi Laretei? Maria som är 15 år spelade bland annat ett stycke av Sergej Prokofjev.

Trots att det var en övervägande ung rockpublik närvarande, så var det knäpptyst i den nästan fullsatta aulan när Maria spelade. Det visar att det var en verkligt musikintresserad publik som lyssnade och bedömde insatserna i Musik Direkt."

 

Connie strävade efter att hennes elever fick så många tillfällen som möjligt att framträda och få vana att spela för publik och då var naturligtvis olika tävlingar på rätt nivå en bra möjlighet.

 

 
  Ett annat exempel på detta är tävlingen "I RAMPLJUSET" där Maria vann första pris.
Detta är omnämnt i ett "senaste nytt" från musikskolan i oktober 1995.
   
  1995-12-19
 
En kammarrättsdom 

Tio år av bekymmer med bl.a. tandstatus fick troligtvis sitt slut i och med ett
beslut i kammarrätten. Dokumentet finns att läsa HÄR. Tyvärr saknas bakgrundsmaterialet.

Många läkare. tandläkare, sjukgymnaster, försäkringsbolag, länsrätten, m.fl. hade varit involverade i försöken att finna en lösning på de problem (inte enbart gällande tänderna) som Connie upplevde vara en följd av bl.a. bilolyckan 1985. Många skrivelser och telefonsamtal hade utväxlats under resans gång. Nu fick hon betala denna sista, kanske stora summa, ur egen kassa. 

   
   
  1996-04-20
  En musikmanifestation
   
 
Den 20 april hölls en maffig manifestation i Globen. Troligtvis firade man att den första musikskolan i kommunal regi startats 50 år tidigare och nu var alla länets musikskolor inbjudna att medverka.

Connie fick axla ansvaret för pianisterna och en av hennes elever, Maria Orlovskaja, representerade dessa med en Nocturne av  F. Chopin. Connie var, med rätta, nöjd och stolt över såväl Marias som sitt eget bidrag.

Tillställningen finns dokumenterad på en videokassett ur vilken jag kanske kan publicera ett utdrag här så småningom.

 

 

   
   
  1996-07-30
  Ett brev till H.M. Drottningen
   
  Drottning Silvia hade tidigare på sommaren intervjuats i TV och uttalat sitt stöd för alla misshandlade barn runt om i världen. Detta föranledde Connie att skriva ett engagerat tackbrev till Drottningen som senare besvarades av dennes sekreterare.
Båda finns att läsa HÄR.
   
   
  1996-08-12
  Ett födelsedagsfirande
   
 
En glad 60-åring. Här på terrassen i Degeberga tillsammans med sin mor (t.h.)

En festmiddag på Åhus Gästgivargård blev precis den glada tillställning vi alla, släkt och vänner, önskade Connie och att få dela den med henne var oss till stor glädje.

Fler bilder finns HÄR.

 

   
   
  1998-05-01
  Ett pedagogiskt kvartssekel
   
 
  Tjugofem år som musiklärare vid den Kommunala Musikskolan. Detta ville arbetsgivaren belöna. Så, tillsammans med 24 andra medarbetare i kommunen avtackades Connie och erhöll en gåva för "lång och trogen tjänst". Välförtjänt!

(På bilden - Connie som nr. 3 från höger.)

Med tacksamhet och inte så lite stolthet över vad hon åstadkommit kunde hon se tillbaka på ett i hög grad innehållsrikt kvartsekel.

 

   
  ...och så myntets baksida! 
   
  Tyvärr fanns det en sida av detta mynt som inte var lika positiv. Connie var under större delen av detta år sjukskriven i omgångar och fr.o.m. den 18 juni på heltid till årets slut. Detta pga. av stress  som förvärrade hennes anlag för hypertoni. Som den hyperkänsliga person hon var reagerade hon på sådant  som inte alltid stämde med de ideal hon gjort till sina. Det fick jag erfara och även i viss mån hennes arbetskamrater men ytterst sällan eleverna. Många gånger tyckte hon sig stångas mot en, enligt henne själv, oförstående omgivning. Detta orsakade konflikter som i hög grad bidrog till att hon akut fick uppsöka vårdcentralen med omedelbar sjukskrivning som följd. Det finns ingen mening med att i efterhand utpeka någon syndabock utan istället konstatera att olikheter i människors inställning till uppkomna meningsskiljaktigheter ibland leder, som i detta fall, till en ohållbar situation.

Connie sökte hjälp och stöd hos såväl företagshälsan som som hos den fackliga organisationen men tyckte sig inte möta någon större förståelse. Det blev istället, som jag minns det, musikskolans dåvarande rektor som med tålamod och empati hjälpte henne vidare mot en bra lösning. (se nedan)

Tilläggas kan att arbetsmiljön på musikskolan kom under utredning av en extern konsult någon av de första åren på det nya seklet. Uppenbarligen fanns det problem att lösa...
Connie var kanske den som först av alla reagerade - på sitt alldeles egna sätt!

   
   
  1998-12-25
  Connies pappas 100-årsdag
   
 
Den 25 december fyllde Connies pappa 100 år. Hon ordnade med att en krans lades vid hans gravplats på Ärtemarks kyrkogård i Dalsland.
   
 
  1999-01-01
  Så var det och så här blev det...
   
 
Efter mycket om och men kom man överens om denna lösning och Connie var nog ganska nöjd med att nu få tid över att ägna sig åt alla sina andra intressen samtidigt som hon kunde känna sig lugnare beträffande sin egen hälsa. Samtidigt saknade hon kontakten med alla sina elever och allt det positiva detta hade gett henne.

Ett nytt skede i livet låg framför henne.

 

   
   
   
  1999-03-01
  ...och ett tack till arbetskamraterna
   
 
En vacker glaspokal från Kosta står nu i ett vitrinskåp som ett minne från denna tid.
       
   
  Nu kunde vi båda pusta ut efter en ganska jobbig tid. Connie tog nya tag med sitt stora intresse för alternativmedicin, sina privatelever och alla sina böcker. Själv var jag fortfarande engagerad i min tjänst som kyrkomusiker och mina elever på musikskolan.
   
  Ett nytt sekel närmade sig med stormsteg och drygt ett par år in på 2000-talet skulle våra liv återigen ta en ny vändning.
   
   
  NÄSTA SIDA - [2000 and beyond]