Connie Hyllander

       stolt som träden & fri som fågeln
       levde hon sitt liv

 

 
 

 

  Gröna huset 1938 - 1948  
 
 
     
     
 
DEGEBERGA 39

Detta var den officiella beteckningen på den fastighet till vilken Connie 1938, 2 år gammal, med mor och mormor i släptåg, flyttade efter att familjen blivit uppsagd från gården Saxamöllan. Eftersom huset sedan tidigare bebotts av två lärarinnor kallades det även "Lärarinnehuset".

 

"Gröna huset" kallade Connie sitt hem beroende på dess vitriolfärgade fasad.

 

 
 
   
Här nere ett utdrag ur Karin & Bo Swensons bok "Minnen från Degeberga" del 2.
(Med benäget tillstånd av författaren)
   
   
[Kärt barn har många namn heter det. "Hulte" skall vara Holte och "Conny" Connie. Ibland stöter man på dessa felstavningar. Hulte antagligen beroende på ett dialektalt uttal. Conny är ett pojknamn och de båda förväxlas inte så sällan.]

I detta hus bodde familjen under 10 år.
   
   
SKOLTIDEN I DEGEBERGA
1943 - 1948  
   
Det finns inte så mycket att berätta om denna tiden. De enda dokument som finns bevarade är betygsböcker och några få brev till och från jämnåriga vänner samt de skolfoton som visas här under.

De sista krigsåren och efterkrigsåren med mat- och bränsleransonering satte säkert sin prägel på vardagen. Connies mor hade under denna tid anställning på kristidsstyrelsens i Kristanstads län bränslekontor och, efter vad jag hört, med en ganska mager inkomst, men ändå en fast sådan. Connies pappa hade uppenbarligen små möjligheter att bidra till familjens uppehälle, vilket bl.a. framgår av bevarade brev.

Mormor bidrog efter förmåga med mer tillfälliga arbeten och var nog den som med fast hand styrde familjens göranden och låtanden. Connie har berättat hur hon och mormor gjorde långa dagspromenader över ängarna och i skogen för att plocka svamp att dryga ut mathållningen med, samt kottar att elda med i bostadens enda värmekälla. (I en uppsats från tiden i realskolan beskriver Connie en sådan svampplockarutflykt. Finns att läsa HÄR )
 
   

Här ett odaterat julbrev till en kompis.

 
   
 
   
 
   
 
   
   
Några klassfoton  
   
 

Degeberga klass 2 (1944-45)

   
Här i främre radens mitt sitter Connie i tvärrandig tröja.  
   
Det är lite knepigt att utläsa
vad detta ansiktsuttryck vill
förmedla.

En viss nyfiken självmedvetenhet
går kanske att skönja...

Åtta år i detta livet har redan avsatt spår
i den unga flickans personlighet.
 
   

Degeberga klass 3 (1945-46)

 

och här stående längst till höger

 
   
Visst känns leendet igen!
Det som skulle följa henne hela livet.

 
   
 

Degeberga klass 5 (1947-48)

   
och här...  
   
...med sedesamt knäppta händer
och med ett lite självmedvetet
leende på läpparna.
   
 
Sista betyget från Degebergaskolan
Man kan ju lägga märke till att Connie var ensam om betyget litet a och i tre ämnen dessutom. Nog måste hon ha känt sig ganska stolt.
   
   
   
ÅRET 1948
innebar på många sätt en brytpunkt i Connies liv.
   
Efter tio års boende i det s.k. "Gröna huset" fick familjen åter igen söka sig en ny bostad efter att Connies mormor, Hilda Holte, erhållit ett brev daterat den 22 maj med anmodan att avflytta senast den 15 juni. När flytten skedde i praktiken är oklart men i kyrkböckerna är inflyttningen till ny adress daterat till den 16 oktober samma år. Den nya bostaden på två rum och kök med badrum, vattentoilett och varmvatten i nybyggd fastighet innebar en markant standardhöjning jämfört med tidigare.
   
Strax före midnatt den 11 augusti omkommer Connies pappa på Hagalunds järnvägsstation. Han balanserar på rälsen och hinner ej komma undan ett framrusande tåg. (Mer om detta HÄR ). Följande dag, den 12 augusti, fyller Connie 12 år. Man kan ju ana vilket trauma detta innebar för en ung flicka. Siffran 12 kom därmed att få en alldeles särskild betydelse för henne hela livet.
 
   
På höstterminen väntade Realskolan på Kristianstads Högre Allmänna Läroverk! Skoltiden i Degeberga var slut och nu inleddes en ny period med dagliga tågresor och nya kamrater.
   
Men först ett kalas med gamla Degebergakompisar...
   
 
 
NÄSTA SIDA - [Tonåren 1948-1956]