Connie Hyllander

       stolt som träden & fri som fågeln
       levde hon sitt liv

 

 
 

 

  Upptakt & bakgrund  
 
 
     
  "NÄR JAG VAR LITEN"  
 
   
Connie får här alldeles själv inleda genom att, i en skoluppsats från 1951, berätta några episoder från sin förskoletid.
(Kan även läsas
här i faksimil.)
   
"Jag föddes den 12 augusti 1936 på Fridhemsgården i Malmö där mamma, pappa och jag bodde en tid. Pappa var inte i Sverige när jag föddes, utan var på olympiaden i Berlin. De flesta av mina  släktingar kom och hälsade på oss. Alla tyckte, att jag var mest lik min pappa, och han sa alltid, att det skulle jag vara innerligt stolt över.

Min sköterska hette syster Ann-Marie. Mamma har pratat om för mig, att syster Ann var mycket förtjust i mig och alltid gav mig en hel massa leksaker.

Jag växte upp till en ganska knubbig liten flicka med alldeles ljuslockigt hår. Min förtjusning när jag var liten var att sätta munnen under en vattenkran och låta vattnet droppa ner i munnen på mig. Avslutning på detta blev, att jag vid två års ålder fick en ordentlig halsinfektion. Jag var mycket sjuk, och doktorn sade, att det var ett under, att jag inte dog. Sedan dess har jag varit ganska klen, ända tills jag började med den underbara sporten simning, som har stärkt mig betydligt. När jag var liten, lekte jag alltid med pojkar. Jag har alltid tyckt, att flickor har varit så rädda för allting och aldrig vågat sig ut på strövtåg eller leka krig, som jag varit förtjust i. Min mamma var alldeles förtvivlad över mig. Hon skickade till slut bort mig till en tant, som heter Maria. Tant Maria bor hos sin bror farbror Göran, vilken har en stor gård, som heter Ödemark. Denna gård ligger ungefär en kilometer utanför Tomelilla.

 
 
 
 
 
Mamma trodde nu, att jag skulle bli en snäll och ordentlig flicka, när jag kom bort från mina pojkkamrater. Det bar sig emellertid inte bättre, än att jag en dag smög mig olovandes in till mina goda vänner hästarna. Jag hade hört talas om en ridhäst, som hette Vitfot, som för en månad sedan kommit från en ridtävling i Bryssel. Den måste jag absolut titta på. Liten och oförståndig smög jag mig bakom hästen och klappade den på baken, men då fick jag en klapp från min gode vän Vitfot, som jag sent skall glömma. Efter detta äventyr och en hel del annat rackartyg, som jag ställt till med, skickade tant Maria hem mig.
   
När jag kom hem, märkte jag genast, att jag inte längre kunde hålla mig till pojkarna. Mina bästa pojkkamrater Göran och Claes hade börjat skolan och tyckte, att det var genant att leka med flickor. Jag hade nu endast ett år kvar, innan jag också skulle börja skolan. Mamma började lära mig räkna till tio och skriva bokstäver. Till min mammas glädje märkte hon, att jag hade ganska lätt för att lära. Det dröjde inte heller länge förrän jag kunde både räkna till hundra och sätta samman bokstäver till ord.
   
Jag var inte lite stolt, när jag första dagen gick till skolan och både kunde räkna och läsa. Nu kände jag, att jag var riktigt stor, lika stor som mina gamla kamrater Göran och Claes, fastän de gick en klass högre än jag och inte längre ville leka med mig."
 
/En uppsats författad av Connie i klass 3:5a den 3 mars 1951/
 
   
   
Bakgrund (1914-1938)
   
SAXAMÖLLAN - DEGEBERGA
   
  Per Nilsson (Connies mormors far) som tidigare varit kusk på Widtsköfle gods, flyttade den 29 maj 1914 till Saxamöllans gård i Degeberga som arrendator under godset. Tillsammans med hustrun Emilia hade han en dotter, Hilda Charlotta (f.1886) som den 1 augusti 1914 gifte sig med länspolisen Bror Uno Levin Hörberg från Eslöv. I detta äktenskap föddes den 26 april 1915 dottern Emmy Florence (Connies mor). Uno Hörberg råkade i svårigheter på sin arbetsplats och bl.a. detta ledde till att äktenskapet upplöstes enligt domkapitlets utslag den 17 juni 1918. Uno försvann ut ur bilden och det sista spåret efter honom leder till en passagerarlista på ett fartyg med destination Halifax Kanada 1929.
 
Hilda gifte om sig borgerligt den 21 februari 1920 med förvaltare Nils Holte och flyttade (enl. kyrkböckerna) tillsammans med Hildas dotter Emmy till Funbo församling i Uppland där paret var anställda vid Halmbyboda herrgård. Denna gård drevs vid den tiden av Greve Leo Tolstoy dy (son till författaren Leo Tolstoy). Leo var gift med Dora , dotter till Ernst Westerlund (Enköpingsdoktorn) som tidigare bott på herrgården.

Enligt kyrkböckerna flyttade Emmy vid sju års ålder tillbaka till Saxamöllan den 29 november 1922. Antagligen för att påbörja sin skolgång. Hilda flyttade tillbaka den 17 februari 1923. Nils Holte flyttade från Funbo den 17 november 1924 och återfinns senare i Hörröds församlingsbok boende på gården Mamölla där han avled den 22 februari 1926. Äktenskapet med Hilda hade upplösts den 4 mars 1925.
 
Utdrag ur Degeberga församlingsbok: "Emmy Florence Hörberg Nilsson, dotter till frånskilda Hilda Charlotta Nilsson i hennes äktenskap med Länspolisen Bror Uno Hörberg i Hälsingborg. Adopterad av ovanstående Per Nilsson genom Gärds och Albo häradsrätts beslut den 3 maj 1923". (Namnet Hörberg överstruket i församlingsboken. Per Nilsson var alltså Emmys biologiska morfar men nu hennes far i juridisk mening. Senare i livet, 1980, återtog Emmy namnet Hörberg).
   
(Följande avsnitt är hämtat ur Karin & Bo Swenssons bok "Minnen från Degeberga del 2)

" Såväl området som den gamla gården kallades Tunneröd. En fyrlängad gård med flerhundraåriga anor uppåt skogen till. Revs till förmån för ett Corps de logi under 1800-talets senare hälft. Fick så småningom namnet Saxamöllan, som egentligen endast avsåg kvarnen.
Men Tunnersvång existerar än idag. Sen 1978 som bostadsområdet Saxamöllan. En stenbunden mark, som gett så många päreplockare ömma fingertoppar. /.... / Gård och kvarn har antingen drivits gemensamt eller var för sig. Ägoförhållandet har skiftat. Växlat mellan frälse och privat ägande."
/.... /
G
ården arrenderades av slottskusken Pehr Nilsson. En trind liten gubbe, som därmed skiftade yrke och blev lantbrukare i Degeberga."
 

Interiör Saxamöllan

 
År 1936 övertogs skötseln av Saxamöllan av Johan Persson som arbetade som lantarbetare på Vittskövle gods. Connie har berättat att hennes mormor var oerhört förgrymmad över det sätt på vilket hon ansåg detta övertagande hade skett. Det finns även bevarat en handskriven brevskiss där Pehr själv beklagar sig djupt över den situation han försatt sig i. Hur det nu än förhåller sig med detta så fick familjen disponera halva huset fram till Pehrs död 1938.
 

Skiss av Saxamöllan ur Karin & Bo Swensons bok "Minnen från Degeberga 2" 

 
 
EN NY VÄRLDSMEDBORGARE
 
Arrendegården Saxamöllan blev alltså Emmys uppväxtmiljö. Skolgång i Degeberga följdes av Kommunala flickskolan i Kristianstad. Någon gång, kanske i samband med skolavslutningsfesten 1934, träffade hon sin blivande make, idrottsinstruktören Conrad Anderson. I slutet av 1935 blev Emmy gravid. Den 10 augusti 1936 flyttade hon till Malmö S:t Petri för att på ett privat sjukhus, Fridhemsgården, föda sitt väntade barn.
 

Fridhemsgården, Malmö

 
Den 12 augusti föddes en flicka som döptes i S:t Petri kyrka till Connie Eva Birgitta. Den 4 oktober 1936 vigdes Emmy och Conrad i samma kyrka (se vigselbevis HÄR) och den 9 januari 1937 flyttade Emmy med sin dotter Connie tillbaka till Saxamöllan i Degeberga.
 
S:t Petri kyrka, Malmö
 
Conrad återvände efter en tid till Egypten för att fortsätta med uppdraget att bygga upp landets idrottsrörelse. Han fick bara sporadiskt tillfälle att träffa sin dotter de följande åren.
 
Det finns bevarat en kort levnadsbeskrivning av Conrad Anderson, Connies pappa. Finns att läsa HÄR. På den sidan finns även länkar till några andra dokument om honom.
 
UPPBROTTET
 
Per Nilssons hustru Emilia dog den 14 juni 1933. Per fick själv leva ytterligare nästan fem år. Han avled den 29 mars 1938 och eftersom Wittskövle gods hade sagt upp arrendet fick övriga familjen bryta upp från Saxamöllan och flytta ner till Degeberga by till det "Gröna huset" (som Connie kallade det). Det finns inte längre kvar men för Connie var det hennes hem under tio år fram till oktober 1948.
 
     
  NÄSTA SIDA - [brev 1936-1937]